Arbeidsgruppe for Trondheimsfjorden Båtunion

Arbeidsgruppen for TFBU er oppnevnt av medlemmene. Oppgaver er å forvalte nettverket i henhold til våre retningslinjer. Vi har møter når det er behov for det eller når medlemmene har saker som en ønsker at gruppen skal ta tak i. På allmøte 25. november ble følgende personer oppnevnt. Personer i arbeidsgruppen kan kontaktes direkte, eller en kan sende inn saker ved å bruke kontaktskjema under fanen «Kontakt oss».

Mikal Schjøllberg Børsa Båtklubb 92663419 mikal.edvard@gmail.com
Pål Austeen Ekne Småbåthavn 90147531 pal.austeen@gmail.com
Jon Sverre Tviberg Vanvikan Båtforening 95794024 jon.tviberg@gmail.com
Jan Terje Strømsnes Trondheim Båtforening 90893892 jan-terje@trondheim-baatforening.no
Olaf Hjelmeland Trondheim Båtforening 90166323 olaf.hjelmeland@imci.org

Ønsker man å bidra til TFBU sitt virke, vennligst benytt konto nr: 9235.38.03672