Til:       Alle båtforeninger i Trondheimsfjorden
Fra:     Arbeidsgruppen for TFBU
Tid:     Onsdag 25. november 2015 kl 1900 
Sted:   Fjordgata 30 (Trondheim Båtforening)

Siden 2013 har Trondheimsfjorden Båtunion fungert som kontaktnett for båt- og seilforeninger i fjorden. Det er ingen forpliktelse med deltagelse i kontaktnettet, hensikten er som beskrevet i retningslinjene – gjensidig nytte. Programmet for møte ser slik ut –  med nyttige tips for drift av forening..

Møteprogram:

  1. Oppdatere retningslinjer for TFBU – Olaf Hjelmeland

 

  1. Arbeidsgruppens sammensetning kommende år – Olaf Hjelmeland

 

  1. Informasjon om datasystem som utvikles for Trondheim Båtforening. Verktøy for drift av båtforening – Erlend Strømsvik, NyMedia AS og styreleder i TBF

 

  1. Hjemmeside for Trondheimsfjorden Båtunion – Eilif Berge

 

  1. Innkjøpsordninger gjennom Trondheimsfjorden Båtunion – Pål Austeen

 

  1. Dykkertjeneste og arbeidsbåt – Jan Terje Strøms

 

  1. Friluftsråd for Trondheimsfjorden? – Olaf Hjelmeland

 

  1. Tilbud på «Guiden for Trondheimsfjorden» – Ole Anders, Pirforlaget

 

  1. Eventuelt og avslutning

 

Det er ingen påmelding, men vi håper flest mulig foreninger vil stille med en eller flere personer. Siden Trondheim Båtforening er i prosess med avhending av Fjordgata 30 har vi ikke noe servering på møtet denne gang.

Arbeidsgruppen ønsker vel møtt

Eilif Berge (Børsa)  Jon Tviberg (Vanvikan)  Pål Austeen (Ekne)
Jan Terje Strømsnes (Trondheim)  Olaf Hjelmeland (Trondheim)

 

Det er stengt for kommentarer.