Vannvikan bilde1

Bildet er tatt 25. februar 2016. Innløpet til hurtigbåten i bakgrunnen til høyre for, og bak restauranten, midt på bildet. (Foto:Jon Tviberg)

Ligger i: Vanvikan, Leksvik kommune.

Vanvikan Båtforening ble stiftet 28. november 1986.

Moloen ble bygget i perioden 1993 – 1995. De første bryggene ble lagt ut høsten 1995. Utbyggingen har gått gradvis over 3 – 4 år.

Båtforeningen har 46 båtplasser + 5 gjesteplasser.

Vi er 74 registrerte medlemmer.

Båthavna er samlokalisert med hurtigbåtkaia i sentrum av Vanvikan.

Våren 2012 kjøpte Vanvikan Båtforening sitt eget klubbhus i sentrum. Det var det gamle ”bankbygget”. Økonomien i foreningen er tilfredsstillende.

Båtforeningen har i dag store utfordringer med at:

  1. Båthavna er for liten. Alle plasser er opptatt.
  2. Hurtigbåten er i minste laget. Pendlerturene er fullsatt.
  3. Det er ikke plass til større hurtigbåt i den eksisterende hurtigbåt kai.
  4. Det arbeides med kommunesammenslåing av kommunene Leksvik og Rissa.
  5. Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider med en ny strategiplan for samferdsel, buss, båt og ferger. I den planen går hurtigbåten Trondheim – Vanvikan spesielt inn som en viktig brikke.
  6. Leksvik kommune tilhører Nord-Trøndelag fylke.
  7. Det er Fosen Namsos Sjø som betjener sambandet.
  8. Det er AtB som er oppdragsgiver for Fosen Namsos Sjø på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 
Vanvikan Båtforening har lansert og arbeider for en ny hurtigbåtkai / terminal i Vanvikan, fortsatt samlokalisert med båthavna i sentrum av Vanvikan. Men det hele må flyttes litt, og det må bygges ny hurtigbåtkai/ terminal, som er i stand til å ta imot flere typer/større hurtigbåter. Her jobber en da på flere plan og på flere fronter for å selge inn ideen i det kommunale system. Her er det flere/ mange aktører.

Bunnforholdene er dårlige i Vanvikan, vanskelig å bygge steinmolo, leire kombinert med skrånende bunn ned til stor dybde. Flytemolo er det sparsomt med erfaringer fra. Vi er imidlertid kjent med at det er noen flytemoloer i området, men her er det flere aktører inn i bildet som vil ha et ord med i laget. Pålandsvinden kan være slem i Vanvikan.

Ellers har Båtforeningen arbeidet med å få arrangert Båtførerkurs i Vanvikan våren 2016. Interessen var dårlig, dersom en skal dømme etter antall påmelte. Kurset ble avlyst. Vi prøver igjen en gang senere.

Vannvikan bilde2

En grå og sur vinterdag i februar. (Foto:Jon Tviberg)

Bildet ovenfor viser et vinterbilde fra havna. Mange av båtene er tatt på land eller har flyttet på hotell. Det er noen som driver et aktivt båtliv, selv om det er litt kalt rundt ørene.

Som bildene viser er båthavna plassert sentralt i bygda med kort vei til hurtigbåt, restaurant, COOP med post og medisinutsalg og bensinstasjon.

Velkommen til et besøk i havna.

Vanvikan 26. februar 2016
Jon Tviberg.

Det er stengt for kommentarer.