544

Illustrasjonsfoto (Foto:EB)

Bystyret i Trondheim behandlet 30.april 2015 Plan for idrett og fysisk aktivitet gjeldende for perioden 2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020.

Under punkt 2.6 i saksdokumentet gis Rådmann i oppdrag å  «Ta initiativ til at fylkene og kommunene langs Trondheimsfjorden utarbeider en felles bruksplan for fjorden som legger til rette for større aktivitet og bruk av den enn i dag».

I planens punkt som omhandler  «Ambisjoner for 2015 – 2020» erbruk/tilrettelegging av Trondheimsfjorden som friluftstilbud ikke nevnt.

TFBU har gjort en henvendelse til Trondheimsregionens friluftsråd om saken.

sus-elever1- 201014

Illustrasjonsfoto (Foto:EB)

I 2013 ble det opprettet et samarbeidsforum, Trondheimsfjordens Båtunion (TFBU), for alle båtforeninger som sogner til Trondheimsfjorden. Nedslagsfeltet er 53 båtforinger i 17 kommuner. Hensikten var å utvikle et samarbeid på områder av felles karakter og legge til rette for sjøbasert friluftsliv.

Generelt ser man at sjøbasert friluftsliv er viet lite oppmerksomhet selv om mange søker til fjorden for rekreasjon, og ikke nødvendigvis bare ved bruk av båt. For TFBU er sjøbasert friluftsliv viktig. Vårt ønske er derfor at tilrettelegging for slik aktivitet må bli mer
forpliktende i kommunale planer.

 


 

sjøsportens dag 2006 064

Fra Sjøsportens dag i Børsa Båtklubb – Skaun kommune (Foto:EB)

Det er stengt for kommentarer.